Jordi Griful en ‘Sense Ficció’ de TV3: Un segle, quatre rodes